Doelstelling

Het doel van Prisma Drenthe is om de belangen van besturen van openbare basisscholen in Drenthe te behartigen in de meest ruime zin. Het verstevigen van de positie van het openbaar basisonderwijs in Drenthe en het verbeteren van de kwaliteit en het imago staat daarnaast hoog in het vaandel van de vereniging.

Prisma Drenthe vult deze doelstellingen o.a. in door het organiseren van conferenties en lezingen en het optreden als vertegenwoordiger en belangen behartiger van het openbaar primair onderwijs in Drenthe.

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:

Contact

Prisma Drenthe 
Mail: info@prisma-drenthe.nl
Web: www.prismadrenthe.nl