Welkom bij Prisma Drenthe

Welkom op de website van Prisma Drenthe, het platform voor openbaar primair onderwijs in Drenthe. Alle twaalf schoolbesturen voor openbaar primair onderwijs in Drenthe zijn lid van Prisma Drenthe. Via deze website zijn de besturen en de ca 200 scholen voor openbaar primair onderwijs te benaderen.

Er is altijd een goede openbare basisschool bij u in de buurt waar veiligheid en geborgenheid centraal staan en waar iedere school een uniek onderwijsaanbod heeft.

Binnen het openbaar basisonderwijs vinden we het belangrijk dat kinderen elkaar respecteren, leren samenwerken en elkaar helpen. Openheid en respect zijn waarden en normen die in de dagelijkse onderwijspraktijk zijn terug te vinden.

Op alle scholen wordt gewerkt aan de kwaliteit van de school en het onderwijs.

Openbaar Onderwijs

Op elke openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De openbare school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht.

De openbare school maakt actief werk van de pluriformiteit die onze samenleving kenmerkt, gaat segregatie tegen, draagt bij aan de integratie en stimuleert democratisch burgerschap. In het openbaar onderwijs leren kinderen van elkaar, door het actief verkennen van hun culturele, levensbeschouwelijke en economische achtergronden.

De openbare school brengt verschillende opvattingen bij elkaar en laat kinderen er op basis van gelijkwaardigheid over in discussie gaan. Niet om de ander te overtuigen van het eigen gelijk, maar om kritisch naar zichzelf en medeleerlingen te leren kijken.

De openbare school leert kinderen waarnemen hoe verschillende achtergronden tot anders denken en handelen kunnen leiden en het leert hen vanuit dat inzicht eigen opvattingen te ontwikkelen. Als je weet wat anderen beweegt, kun je beter met elkaar samenleven. In het openbaar onderwijs leren kinderen door ontmoeting. Ook levensbeschouwing hoort daarbij; het maakt immers deel uit van onze cultuur.

Op een openbare school heeft elk kind en iedere ouder recht van spreken. Iedereen doet er toe!